Hoppa till innehåll

Engagera dig

Rekrytering till Juristjouren

Har du avslutat minst termin tre på Juristprogrammet i Lund och är sugen på att få en mer praktiskt inblick i juridiken? Då är Juristjouren något för dig!

Vad är Juristjouren?

Juristjouren är en politiskt oberoende ideell förening som erbjuder kostnadsfri juridisk information och upplysning för allmänheten. Allt vårt arbete görs i grupp eftersom vi på så sätt kan lära av varandra, samtidigt som vi tillser att de personer som söker sig till oss får så bra information och hjälp som möjligt. Inom Juristjourens arbete får vi frågor inom de flesta juridiska områden.

Juristjouren har två verksamhetsgrenar; stadsgruppsgrenen och den ambulerande verksamheten. Arbetsbördan i de båda grenarna är likvärdig. Stadsgruppsgrenen består av fyra-åtta mindre grupper om sex personer som mellan 18:00-20:00 ger besökare hjälp med juridiska frågor i vår lokal på Stålbrogatan. Varje grupp ansvarar för en förutbestämd dag en kväll varannan vecka och gruppen leds av en person i styrelsen. Gruppen besvarar frågor från såväl besökare som personer som ringer in till oss. Den ambulerande verksamheten åker ut i smågrupper om tre personer till bibliotek och medborgarkontor runt om Lund och Malmö med vilka vi har samarbete. Besökare har i förväg bokat in ett halvtimmespass och under denna tid hjälper Juristjouren personen med juridiska problem. Totalt uppgår ett sådant besök till två timmar. Under ledning av två personer från styrelsen planerar grenen när varje gruppmedlem ska åka ut till bibliotek och medborgarkontor. Resor står givetvis Juristjouren för.

Utöver denna löpande del av Juristjourens verksamhet förväntas medlemmar även engagera sig i andra aktiviteter som vi anordnar. Varje termin bjuder vi in ett antal föreläsare för att hålla föreläsningar i ämnen som Juristjouren anser vara relevanta. Dessa tillfällen är perfekta för att lära sig mer om utvalda ämnen, men också för att träffa andra som har valt att engagera sig inom Juristjouren.

Juristjouren anordnar även varje termin ett antal sociala aktiviteter.

Det våra medlemmar ofta uttrycker är positivt med Juristjouren är att man får ett praktiskt inslag vid sidan av juristutbildningen, en chans att få använda sin kunskap men också att lära sig mycket nytt. Genom Juristjouren får man en kanal att praktisera juridik och på så sätt att hålla kunskaperna levande. På samma gång bidrar arbetet i grupp till att man kan lära sig av varandra samtidigt som man knyter band över terminsgränserna.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på info@juristjourenlund.se.

Hur går rekryteringen till?

Juristjouren rekryterar nya medlemmar i början av varje termin. Rekryteringen sker genom att ett antal personer från Juristjouren intervjuar de sökande i smågrupper. Intervjuerna pågår i cirka 20-30 minuter beroende på hur många som intervjuas åt gången och det är intervjuerna som ligger till grund för rekryteringen av nya medlemmar. Vi efterfrågar alltså varken betyg, CV eller personliga brev utan vi är övertygade av att vi under intervjuerna kommer få en bra bild av alla som söker till oss.

Vill du ansöka redan nu? Skicka ett mejl till styrelsen: juristjourenlund@gmail.com