Hoppa till innehåll

Målsättning

Våra mål

  • Juristjouren är en partipolitiskt obunden ideell förening vars verksamhet syftar till att vara ett komplement till traditionell juridisk rådgivning. Medlemskap i Juristjouren grundas på ett socialt engagemang och en strävan att utvecklas som människa.
  • Juristjouren har som mål att hjälpa de som uppsöker oss för att få information och anvisningar i juridiska angelägenheter.
  • Juristjouren åtar sig inte skatteplanering, deklarationer, spekulationer eller dylikt.
  • Vår informationsverksamhet är kostnadsfri för klienterna.
  • Informationen bör anpassas efter den hjälpsökandes behov och skall ske på ett för var och en begripligt språk.
  • Juristjouren strävar efter att vidga sina medlemmars vyer genom att vara ett praktiskt komplement till den i huvudsak teoretiska juristutbildningen.
  • Medlemmarna ges genom sitt engagemang i föreningen möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, analysera och bearbeta människors juridiska och sociala problem.
  • Inom föreningen råder en nolltolerans mot all form av sexism, rasism och annan form av diskriminerande behandling. Denna nolltolerans gäller för medlemmar, besökare och samarbetspartners enligt stadgans 3 a § 2 st.