Hoppa till innehåll

Föreningen

Om Juristjouren Lund

Juristjouren Lund är en oberoende ideell förening bestående av studenter på Juristprogrammet vid Lunds universitet. Föreningen bildades i Lund 1978 och har sedan starten erbjudit kostnadsfri juridisk upplysning och information till allmänheten. Juristjouren Lund erbjuder alltså endast upplysning och information kring juridik och aldrig rådgivning. När medlemmar besvarar juridiska frågeställningar görs detta efter bästa förmåga, med den kunskap de har med sig från juristprogrammet hitintills.

Juristjouren Lund har drygt 45 aktiva medlemmar som alla är engagerade i föreningen på ideell basis. Medlemmarna har det gemensamt att de ser engagemanget i föreningen som en värdefull möjlighet för att omsätta sina juridiska kunskaper i praktiken, samtidigt som de kan hjälpa människor. Föreningens dagliga arbete sköts av en styrelse på totalt åtta personer. Även styrelsearbetet sker ideellt vid sidan av studier. Styrelsen arbetar hela tiden för att få föreningen att nå ut till fler personer, för att på så sätt kunna hjälpa fler människor.

Vårt arbete

Bokningar

Juristjouren Lund bedriver sin verksamhet både i den ordinarie verksamhetslokalen, bibliotek och på medborgarkontor. Den lokala verksamheten i Lund och ambulerandeverksamheten i olika delar av Skåne är alltså skilda från varandra och hanteras av olika medlemmar och styrelseledamöter i jouren.

Biblioteken och medborgarkontoren sköter bokningarna lokalt, vilket gör att Juristjouren inte hanterar dessa tidsbokningar. Det är därför till biblioteken och medborgarkontoren ni ska vända er för att boka tider i t.ex. Dalby eller Malmöområdet.

Vi ringer aldrig upp, utan tar bara emot besökare och samtal.

Vi förbereder inte heller frågor till drop-in-besök. Om en fråga är väldigt komplicerad måste vi ibland hänvisa er vidare.

Väntetid på telefon

Eftersom det råder stor efterfrågan på vår hjälp är vi ibland svåra att nå på våra telefontider. Som ideell organisation har vi inte resurser till ett telefonkösystem och ni är därför välkomna att återkomma nästa dag för att försöka igen. Av hänsyn till våra medlemmar avrundar vi samtalen klockan 20.00, då telefontiden stänger.

Besökare på drop-in 

Precis som per telefon råder det på våra drop-in-tider högt tryck. Vi har därför ibland många besökare och arbetar efter bästa förmåga, men det kan ändå hända att man får vänta en stund. Det är helt enkelt för att vi vill göra vårt bästa för att hjälpa till och låta alla besökare förklara och utveckla sina problem.

Tidsbegränsning

För att ge alla besökare möjlighet att få hjälp, är vår policy att begränsa samtalen till 20 minuter. Vi kan därefter komma att i stället hänvisa till en yrkesverksam jurist eller kontakt med andra verksamheter som är specialiserade på de berörda frågorna. Vi rekommenderar ibland också till att återkomma nästa dag, om samma besökare har fler separata frågor.

Skriftlig information

Juristjouren ger inte skriftlig information. Detta innebär att mejl med problemformuleringar inte kommer besvaras med juridisk hjälp. I stället hänvisar vi till våra verksamheter i form av besök eller telefontider. Som nämnts ovan förbereder vi aldrig inför drop-in-tider av hänsyn till våra medlemmar som utöver sitt engagemang i Juristjouren studerar på juristprogrammet. Däremot går det utmärkt att ta med underlag för era frågor, men det kan vara bra att tänka på att tidsgränsen för dessa samtal är cirka 20 minuter.

Eftersom vi, till syvende och sist, är en ideell förening med juriststudenter, ber vi om förståelse när vi inte har möjlighet att hantera frågor som dyker upp eller om det är svårt att få tid för att prata med oss. Vi hänvisar ibland till att kontakta en jurist om vi inte kan ge tillfredsställande information då det är en stor skillnad på grundläggande kunskaper och yrkesverksamma juristers spetskompetens.

Utöver vårt ideella engagemang är vid juriststudenter på heltid vilket innebär att vi inte kan åta oss uppdrag utöver de tidsbokade besök, drop-in tider och telefontider som vi har.